Kati Lõbu – Lahenduste Valem

Supervisioon ja coaching

Kõige esimene samm arengu ja muutuse teekonnal on soovida muutust oma ellu.

Kati Lõbu

Diplomeeritud superviisor ja coach. 

Superviisori ja coachi 6. kvaliteeditase (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kvaliteedistandard)

Mind huvitab inimene ja tema arenguteekond.

Tunnen kirge juhtide, spetsialistide ja meeskondade innustamises ning arengu toetamises supervisiooni ja coachingu protsessis.

Minu pakutavad teenused

Supervisioon

Supervisioon on superviisori juhitud protsess, mille käigus luuakse selgust ja kasvab teadlikkus ning see loob võimalusi muutusteks.

Coaching

Coaching on arenguprotsess, kus coach toetab inimest soovitud muutuse teekonnal, soovitud arengu ja eesmärkide saavutamisel.

Arengupäev

Arengupäev on võimalus tegeleda terve päev olulise teemaga, saada selgust ja tugevdada koostööd meeskonnas või organisatsioonis.

Töötuba

Töötuba annab võimaluse vaadata meeskonnaga mõne päevakorral oleva teema sisse, astuda mõni samm teadlikkuse suunas.

Klientide tagasiside

Ma kohtusin Katiga esmapilgul täiesti ootamatus kohas – riigikaitse valdkonnas. Ent Katit tundma õppides polegi see nii väga veider. Kati on püsiv ja järjekindel, tasakaalukas ning selgrooga inimene. Enne suuna muutmist oli ta jurist. Tema nõuanded olid selged ja vahedad ning ta armastas alati probleemide tegelikku põhjust üles otsida. Ilmselt sellepärast jõudiski ta supervisiooni ja coachingu juurde.

On ju sageli inimesed kaua oma probleemidele mõelnud, kuid alles siis, kui neilt küsitakse, mida nad on ette võtnud, taipavad nad, et tegelikult ei ole nad midagi teinud. Kati ei rahuldu mitte millegi tegemisega, ta võtab aega süvenemiseks ja keskendumiseks ning aitab ka nõustataval seda teha. Rääkimata sellest, et inimene leiab üles oma probleemide tegeliku põhjuse.

Kati meetodid ja inimestesse suhtumine on julgustav ja võimestav – soovitan väga tema abi kasutada. Vahel on mitu pead ikka mitu pead!

Mailis Neppo

Minul on olnud võimalus olla Kati coacheeks ning leida oma mõtterägastikus selged verstapostid, millest mööda liikudes saavutada oma soovitu.

Kati on rahulik ja empaatiline ning kasutades erinevaid coachingu tehnikaid, suunab coachee pilgu olulisele ja annab julguse seljas olevad hirmud maha visata ja keskenduda teekonna nautimisele.

Minu jaoks on coachi puhul oluline, et ta nügiks mind välja ütlema neid mõtteid, mida ma ehk ei julge veel endale tunnistada, kuid on takistuseks tulemuste saavutamisel. Ja Katil on oskus tekitada seda enese jaoks ebamugavat olukorda ja loodud turvalises suhtlemise keskkonnas ei olegi enesele otsa vaatamine ühel hetkel enam nii piinarikas.

Kelly Vaabel, Sotsiaalkindlustusamet

Kutsusin alles superviisoriks õppiva Kati oma meeskonda toetama 2021. aasta sügisel, kui olin värskelt juhiks asunud. Olukord oli organisatsiooni muutuste ja suure töömahu tõttu stressirohke, samuti õppisid meeskonna liikmed alles üksteist tundma.

Kati lähenemisviis lõi meile esimesest hetkest väga usaldusliku õhkkonna, tekkis avatus nii rõõmsatel kui murelikel teemadel. Jagamiseks, mõtisklusteks ja peegeldusteks pakutud tegevused (tegevuslikud meetodid) olid hästi toimivad, tekitasid head äratundmist ning muutsid protsessi kergemaks.

Supervisioonipäev aitas meil saada aimu üksteise olemusest, olemise ja suhtumise viisidest, andis meile palju tuge töötamiseks meeskonnana ning turgutas meie igaühe sisemist motivatsiooni.

Saale Kaing, Haridus- ja Teadusministeerium

Kohtusin Katiga töö kontekstis, kus olin otsimas tõhusamaid tööriistu meeskonnatööks, ning tänu juhi toetusele sain kogeda professionaalset, hoolivat ja kogemustega superviisori toetust. Nüüd on minu „seljakotis” mitmeid uusi tööriistu.

Sinu juhendamisstiil on mitmekülgne ja julgustav. Su avatus ja hoolivus lõid turvalise õhkkonna, kus oli mugav avatult arutada erinevaid tööalaseid teemasid. Toetavad küsimused, rollimängud ja olukordade visualiseerimine tõid esile ka uusi vaatenurki ja viise, kuidas lahendada väljakutseid ja saavutada positiivseid muutusi enda, kui ka meeskonna jaoks. Sain tagasi kindlustunde ja meeskonnatöö juhendamiseks uusi tööriistu.

Üks eriti oluline hetk supervisiooni käigus oli, kui koos Katiga visualiseerisime konkreetse tööolukorra. Probleemi visualiseerimine polnud minu jaoks uus tööriist, kuid Kati muutis selle tõhusamaks 😊, mis aitas probleemi sügavamalt analüüsida. Tulemusena ei näinud ma mitte ainult väljakutse põhjuseid selgemalt, vaid sain ka kohandada praktilisi lahendusi, mida rakendasin ka kohe oma töös.

Supervisiooni protsess oli minu jaoks väga kasulik ja toetav ning andis mulle väärtusliku raamistiku enda arenguks.

Ingrid Kaskpeit Kultuuriministeerium
Scroll to Top